Trang chủ
  
Tin tức

MÁY-THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Máy hàn bạt nhựa LIW300A
Máy hàn bạt nhựa LIW300A
Mã sp: LIW300A

11,500,000VNĐ

Lượt xem: 134
Đặt hàng
Máy hàn bạt nhựa CT2
Máy hàn bạt nhựa CT2
Mã sp: CT2

19,900,000VNĐ

Lượt xem: 84
Đặt hàng
Máy hàn bạt nhựa CT03
Máy hàn bạt nhựa CT03
Mã sp: CT03

65,000,000VNĐ

Lượt xem: 63
Đặt hàng
Máy indate tự động
Máy indate tự động
Mã sp: MY-380F

11,800,000VNĐ

Lượt xem: 34
Đặt hàng
Máy in date cầm tay
Máy in date cầm tay
Mã sp: CT1

13,500,000VNĐ

Lượt xem: 208
Đặt hàng
Máy in phun nhiệt
Máy in phun nhiệt
Mã sp: DY-8

9,800,000VNĐ

Lượt xem: 39
Đặt hàng
Máy in 3D CT01
Máy in 3D CT01
Mã sp: CT01

23,000,000VNĐ

Lượt xem: 48
Đặt hàng
Máy in 3D CT02
Máy in 3D CT02
Mã sp: CT02

28,900,000VNĐ

Lượt xem: 18
Đặt hàng
Máy in 3D CT03
Máy in 3D CT03
Mã sp: CT03

75,000,000VNĐ

Lượt xem: 31
Đặt hàng
Máy hàn bạt nhựa
Máy hàn bạt nhựa
Mã sp: TH501

23,500,000VNĐ

Lượt xem: 52
Đặt hàng
Máy sản xuất đinh Z94-1C
Máy sản xuất đinh Z94-1C
Mã sp: Z94-1C

Liên hệ

Lượt xem: 54
Đặt hàng
Máy sản xuất đinh Z94-2C
Máy sản xuất đinh Z94-2C
Mã sp: Z94-2C

Liên hệ

Lượt xem: 32
Đặt hàng
Máy sản xuất đinh Z94-4C
Máy sản xuất đinh Z94-4C
Mã sp: Z94-4C

Liên hệ

Lượt xem: 34
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 140mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 140mm
Mã sp: 140mm

52,000VNĐ

Lượt xem: 50
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 160mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 160mm
Mã sp: 160mm

60,000VNĐ

Lượt xem: 40
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 182mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 182mm
Mã sp: 180mm

75,000VNĐ

Lượt xem: 16
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 120mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 120mm
Mã sp: 120mm

48,000VNĐ

Lượt xem: 50
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 100mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 100mm
Mã sp: 100mm

42,000VNĐ

Lượt xem: 173
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 220mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 220mm
Mã sp: 220mm

90,000VNĐ

Lượt xem: 82
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 315mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 315mm
Mã sp: 315mm

110,000VNĐ

Lượt xem: 16
Đặt hàng
Máy khắc laser mini
Máy khắc laser mini
Mã sp: CT1

2,700,000VNĐ

Lượt xem: 95
Đặt hàng
Máy khắc laser để bàn
Máy khắc laser để bàn
Mã sp: CT2

7,000,000VNĐ

Lượt xem: 89
Đặt hàng
Máy khắc laser công nghiệp
Máy khắc laser công nghiệp
Mã sp: CT3

125,000,000VNĐ

Lượt xem: 35
Đặt hàng
Dụng cụ dóng date
Dụng cụ dóng date
Mã sp: CT2

250,000VNĐ

Lượt xem: 46
Đặt hàng
 
 
Thiết kế website