Trang chủ
  

MÁY-THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Máy hàn bạt nhựa LC3000C
Máy hàn bạt nhựa LC3000C
Mã sp: LC3000C

Giá NY: 19,900,000VNĐ

18,600,000VNĐ

Lượt xem: 328
Đặt hàng
Máy hàn bạt nhựa TOP3400C
Máy hàn bạt nhựa TOP3400C
Mã sp: TOP3400C

65,000,000VNĐ

Lượt xem: 200
Đặt hàng
Máy indate tự động
Máy indate tự động
Mã sp: MY-380F

11,800,000VNĐ

Lượt xem: 135
Đặt hàng
Máy in date cầm tay
Máy in date cầm tay
Mã sp: M3

13,500,000VNĐ

Lượt xem: 361
Đặt hàng
Máy in date dập tay
Máy in date dập tay
Mã sp: DY-8

890,000VNĐ

Lượt xem: 144
Đặt hàng
Máy in mô hình Erwo A5S
Máy in mô hình Erwo A5S
Mã sp: Erwo A5S

23,000,000VNĐ

Lượt xem: 132
Đặt hàng
Máy in 3D mô hình Z-603S
Máy in 3D mô hình Z-603S
Mã sp: Z-603S

28,900,000VNĐ

Lượt xem: 137
Đặt hàng
Máy in 3D mô hình A8
Máy in 3D mô hình A8
Mã sp: A8

75,000,000VNĐ

Lượt xem: 89
Đặt hàng
Máy hàn bạt nhựa
Máy hàn bạt nhựa
Mã sp: TH501

18,500,000VNĐ

Lượt xem: 239
Đặt hàng
Máy sản xuất đinh Z94-1C
Máy sản xuất đinh Z94-1C
Mã sp: Z94-1C

Liên hệ

Lượt xem: 127
Đặt hàng
Máy sản xuất đinh Z94-2C
Máy sản xuất đinh Z94-2C
Mã sp: Z94-2C

Liên hệ

Lượt xem: 98
Đặt hàng
Máy sản xuất đinh Z94-4C
Máy sản xuất đinh Z94-4C
Mã sp: Z94-4C

Liên hệ

Lượt xem: 93
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 140mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 140mm
Mã sp: WB-140mm

42,000VNĐ

Lượt xem: 164
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 160mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 160mm
Mã sp: WB-160mm

45,000VNĐ

Lượt xem: 198
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 180mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 180mm
Mã sp: WB-180mm

48,000VNĐ

Lượt xem: 166
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 120mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 120mm
Mã sp: WB-120mm

38,000VNĐ

Lượt xem: 181
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 100mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 100mm
Mã sp: WB-100mm

32,000VNĐ

Lượt xem: 340
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 220mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 220mm
Mã sp: WB-220mm

58,000VNĐ

Lượt xem: 294
Đặt hàng
Bạt bọc cáp điện chống cháy 315mm
Bạt bọc cáp điện chống cháy 315mm
Mã sp: WB-315mm

75,000VNĐ

Lượt xem: 150
Đặt hàng
Máy khắc laser mini
Máy khắc laser mini
Mã sp: 1000mW

2,700,000VNĐ

Lượt xem: 262
Đặt hàng
Máy khắc laser để bàn
Máy khắc laser để bàn
Mã sp: 1010

7,000,000VNĐ

Lượt xem: 240
Đặt hàng
Máy khắc laser công nghiệp
Máy khắc laser công nghiệp
Mã sp: SZ-MF20S

125,000,000VNĐ

Lượt xem: 114
Đặt hàng
Dấu dập date
Dấu dập date
Mã sp: CT2

250,000VNĐ

Lượt xem: 172
Đặt hàng
Máy in 3D mô hình A9
Máy in 3D mô hình A9
Mã sp: A9

269,000,000VNĐ

Lượt xem: 61
Đặt hàng