MÁY XÂY DỰNG

Máy ốp lát gạch ngói dùng pin
Máy ốp lát gạch ngói dùng pin
Mã sp: MG1

1,850,000VNĐ

Lượt xem: 953
Đặt hàng
Máy lát gạch tự động cầm tay
Máy lát gạch tự động cầm tay
Mã sp: MG2

1,500,000VNĐ

Lượt xem: 581
Đặt hàng
Máy buộc dây thép
Máy buộc dây thép
Mã sp: BT01

3,500,000VNĐ

Lượt xem: 577
Đặt hàng
Máy buộc thép xây dựng YX-860
Máy buộc thép xây dựng YX-860
Mã sp: YX-860

4,900,000VNĐ

Lượt xem: 367
Đặt hàng
Máy buộc thép xây dựng YX-560
Máy buộc thép xây dựng YX-560
Mã sp: YX-560

3,800,000VNĐ

Lượt xem: 401
Đặt hàng
Máy mài góc
Máy mài góc
Mã sp: CT1

700,000VNĐ

Lượt xem: 846
Đặt hàng
Máy cắt ống cầm tay
Máy cắt ống cầm tay
Mã sp: Z1

9,500,000VNĐ

Lượt xem: 557
Đặt hàng
Máy khoan bê tông rút lõi
Máy khoan bê tông rút lõi
Mã sp: 6160V

1,850,000VNĐ

Lượt xem: 247
Đặt hàng
Máy cắt góc đa năng
Máy cắt góc đa năng
Mã sp: S255A

2,950,000VNĐ

Lượt xem: 845
Đặt hàng
Máy cắt góc đa năng HD355-1
Máy cắt góc đa năng HD355-1
Mã sp: HD355-1

2,350,000VNĐ

Lượt xem: 523
Đặt hàng
Máy cắt gạch bàn đẩy AC-8
Máy cắt gạch bàn đẩy AC-8
Mã sp: AC-8

1,450,000VNĐ

Lượt xem: 884
Đặt hàng
Máy cắt gạch bàn đẩy 1m
Máy cắt gạch bàn đẩy 1m
Mã sp: AC-10

1,600,000VNĐ

Lượt xem: 668
Đặt hàng
Máy khoan bê tông rút lõi JH-1680
Máy khoan bê tông rút lõi JH-1680
Mã sp: JH-1680

2,350,000VNĐ

Lượt xem: 241
Đặt hàng
Máy khoan bê tông rút lõi Boshen
Máy khoan bê tông rút lõi Boshen
Mã sp: Boshen

4,500,000VNĐ

Lượt xem: 195
Đặt hàng
Máy khoan bê tông rút lõi OB-255
Máy khoan bê tông rút lõi OB-255
Mã sp: OB-255

7,450,000VNĐ

Lượt xem: 272
Đặt hàng
Súng bắn đinh bê tông dùng gas
Súng bắn đinh bê tông dùng gas
Mã sp: Hybest GSR40

4,500,000VNĐ

Lượt xem: 1265
Đặt hàng
Súng bắn đinh bê tông dùng gas
Súng bắn đinh bê tông dùng gas
Mã sp: HITER HB340

12,500,000VNĐ

Lượt xem: 888
Đặt hàng
Đinh súng bắn đinh
Đinh súng bắn đinh
Mã sp: CT1

Giá NY: 380,000VNĐ

350,000VNĐ

Lượt xem: 941
Đặt hàng
Súng bắn đinh bê tông dùng gas
Súng bắn đinh bê tông dùng gas
Mã sp: Nanshan GCN40

6,900,000VNĐ

Lượt xem: 450
Đặt hàng
Máy cắt rãnh tường tự động 2.8m
Máy cắt rãnh tường tự động 2.8m
Mã sp: CT2

23,900,000VNĐ

Lượt xem: 505
Đặt hàng
Máy cắt rãnh tường
Máy cắt rãnh tường
Mã sp: CT1

3,000,000VNĐ

Lượt xem: 317
Đặt hàng
Máy luồn dây điện cầm tay
Máy luồn dây điện cầm tay
Mã sp: CT2

18,500,000VNĐ

Lượt xem: 1006
Đặt hàng
Máy cắt rãnh tường tự động 3.3m
Máy cắt rãnh tường tự động 3.3m
Mã sp: 3.3m

24,800,000VNĐ

Lượt xem: 530
Đặt hàng
Máy cắt rãnh tường tự động 3.8m
Máy cắt rãnh tường tự động 3.8m
Mã sp: 3.8m

26,500,000VNĐ

Lượt xem: 378
Đặt hàng